Órarend

ÓRAREND

Kedves Diákjaink!

2021. május 10-től új órarenddel folytatjuk a tanítást.

DIGITÁLIS ÓRAREND

Online órák a Gomba Levente Gimnáziumban 2020.novembertől:

A többi órarend szerinti órához is társul tananyag és házi feladat,

nem csak az online (adásban) megtartott órákhoz.

Az óra típusától függetlenül minden a korábbi órarendben meglévő óra

megmaradt, a hozzá kapcsolódó anyagok a KRÉTÁBAN és a

GOOGLE CLASSROOMBAN fent vannak.

Aki nem vesz részt az online órákon, pótolhatja azokat az iskolában

csütörtökönként 9:00-15:00-ig.

Biztosítunk tabletet számára az iskolában való használatra.


Ha egyik lehetőséggel sem él, és 8 napon belül nem igazolja

a hiányzását az osztályfőnöknek, igazolatlan hiányzásnak minősül a távolléte.