Névadónk

Gomba Levente életútja

Gomba Levente 1941-ben született Törökszentmiklóson. Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányait szülővárosában végezte. 1965-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen biológia-kémia szakos tanári diplomát szerzett. Az egyetem elvégzése után biológia-földrajz szakos feleségével együtt került Putnokra.

Az általános iskolával összevont, majd az önálló gimnáziumban tanított négy évig, amikor a megyei vezetés kinevezte az intézmény igazgatójának 1969- ben. A hetvenes évek elején a legfontosabb feladatának azt tartotta, hogy biztosítsa az iskola szaktanári ellátottságát és kialakítsa a szaktantermi rendszert. Vezetésével a hetvenes évek végére a Putnoki Gimnázium egyre ismertebb és elismertebb lett a városban, annak környékén és a megyében egyaránt. Irányítása alatt az iskolában családias légkör alakult ki, ami a mai napig is az intézmény egyik fő erénye.

A középiskola szerkezetét folyamatosan, a társadalmi igényeknek megfelelően alakította. Az 1980- as évek elején az általános gimnáziumi képzéshez kapcsolódva bevezette az emelt óraszámú gyors- és gépírást és az államigazgatási képzést, ami szakképesítést adott a végzős diákoknak. Korszerűsíttette a gimnázium épületét.

1983- tól az igazgatói teendői megnövekedtek, ugyanis a fenntartó összevonta a gimnáziumot és a mezőgazdasági szakközépiskolát Az összevont iskola az ő kezdeményezésére vette fel a szakközépiskolai rész alapítójának, Gróf Serényi Bélának a nevét 1991-ben. Ebben az évben beindította a gazdasszonyképzést, majd 1993-ban vezetésével valósult meg a ló bérci mintafarm.

Lépést tartva a kor követelményeivel két számítógépes szaktantermet alakított ki. A kilencvenes években a gimnáziumi képzésben újabb változásokat vezetett be: beindította a szakmunkások gimnáziumát, az emelt óraszámú angol és német nyelvi, valamint a belügyi rendészeti pályára előkészítő képzést. Támogatta az iskolai alapítvány létrehozását, vezetésének utolsó évében pedig a Tompa Mihály Szavalóverseny megszervezését, ami mára hagyománnyá vált a régióban. Nyugdíjba vonulása előtt gondoskodott a szakközépiskolai rész épületegyüttesének külső felújításáról.

Aktív részese volt Putnok közéletének. Tagja volt a városi önkormányzat oktatási bizottságának. Szerepe volt abban is, hogy sportcsarnok épüljön, amely nemcsak az oktatást, hanem a város és környéke igényeit is kiszolgálja. Ennek elismeréseként 2001. október 17-én Putnok Város Képviselőtestülete ünnepi ülésén átvehette a Pro Urbe díjat.

Gomba Levente igazgató úr munkája során mindig azt tette, amit az iskola érdeke megkívánt. Kollégáit hagyta dolgozni, biztosította önálló tevékenységüket. Diákjaiban is az embert tisztelte, vigyázott arra, hogy sose bántsa meg önérzetüket.

Első és egyetlen munkahelyéről, ahol 36 éven át tanított, 32 éven keresztül volt igazgató, 2001 szeptemberében ment nyugdíjba. Munkásságát 2002. augusztus 20-a alkalmával a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitüntetéssel ismerték el.

Nyugdíjas éveit tartalmasan töltötte családja körében. Lefoglalták az unokák, régi hobbija, a horgászás, a telken való tevékenykedés, az olvasás.

Gomba Levente emberként és tanárként is évtizedeken át nyújtott követendő példát az intézménybe járó diákok, szüleik és a putnokiak számára.

Váratlanul, súlyos betegségben hunyt el 2013. március 12-én.