Iskolatörténeti kiállítás

Iskolánk hét évvel ezelőtt ünnepte alapításának 50. évfordulóját. Így ír a kezdetekről egy 1966-os művelődésügyi minisztériumi dokumentum:

„A putnoki gimnázium mint közös igazgatású középiskola 1963/64.-évben kezdte meg működését. …,nagy áldozatok árán biztosították a középiskola önálló igazgatás alatt való működésének lehetőégét. A volt II. sz. általános iskola teljes épületét átadták a gimnázium részére. Ezen épület 17 helységből áll, 8 osztályteremmel rendelkezik.

Az iskola tárgyi feltételei biztosítottak. Az iskola 8 gimnáziumi osztállyal, 283 tanulóval működik.

Beiskolázási körzete az ózdi járás – Putnok és környéke. A gimnázium személyi feltételei is biztosítottak, mivel az iskolában 13 szaktanár végzi az oktató-nevelő munkát…”

Azóta természetesen sok változás történt. Ezekről és még sok másról a reményeink szerint hamarosan megjelenő évkönyvünkben olvashatnak.

Előzetes:

Putnokon 1963. szeptember 1-jén indult a gimnáziumi képzési forma. Eleinte a putnoki általános iskolával közös igazgatású intézményben kezdték meg a középfokú oktatást. Ebben az időben helyileg a jelenlegi Serényi László Általános Iskola épületében folyt a tanítás. A felfutó rendszerben, ahogy egyre gyarapodott a tanulók és osztályok száma a gimnázium különvált az általános iskolától, majd 1966. szeptember 1-jén átköltözött a jelenleg is használt épületébe, és ettől az időponttól önálló igazgatású középiskola lett.

1983. szeptember 1-jétől a gimnáziumot összevonták a városunkban működő másik középfokú oktatási intézménnyel, a Mezőgazdasági Szakközépiskolával. Ettől kezdve közös igazgatású iskolaként működött, mindkét intézmény képzési profilját megtartva, továbbfejlesztve,  Gimnázium és  Mezőgazdasági Szakközépiskola néven.

A 90-es évektől napjainkig a változó igényeknek megfelelően átalakult a gimnázium képzési szerkezete is, és így jöttek létre a jelenlegi képzési formák:angol és német nyelvi tagozatos képzés, ami nyelvi előkészítő nulladik évvel indult, valamint belügyi rendészeti pályára előkészítő képzés. Ekkor az iskola fenntartója a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat volt.

Iskolánk 1992-ben vette fel a szakközépiskolai rész alapítójának, gróf Serényi Bélának a nevét, és mint Serényi Béla Gimnázium, Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium működött, 31 fő pedagógussal és 426 fő tanulóval.

2011-ben az oktatáspolitikában bekövetkezett változások során intézményünket összevonták az ózdi József Attila Gimnáziummal és a Bródy Sándor Szakközépiskolával. Az intézmény kollégiumát bezárták Putnokon. Az új iskola neve Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Tagiskola lett.

A 2013-as év újabb változásokat hozott. Intézményünk levált a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei József Attila Gimnázium és Szakképző Iskoláról és 2013. augusztus 1-jével szétvált a gimnáziumi és a szakközépiskolai rész. Mindkettő mint önálló iskola folytatta tovább működését.